شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

آموزش ویلن زیر نظر استاد امیر استکی
زمان برگزاری این دوره چهارشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد
مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه
در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش سنتور زیر نظر استاد مهرداد جندقیان
زمان برگزاری این دوره شنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد
مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه
در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش سنتور زیر نظر استاد سعید اکبری زمان برگزاری این دوره چهارشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش پیانو زیر نظر سرکار خانم ذوالفقاری زمان برگزاری این دوره یکشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش نی زیر نظر استاد آرمان خوشبویی زمان برگزاری این دوره شنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام اولیه...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش گیتار زیر نظر سرکار خانم خدادادی زمان برگزاری این دوره شنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش گیتار زیر نظر استاد حسین قائم زمان برگزاری این دوره پنجشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش دف زیر نظر استاد قاسم شیرانی زمان برگزاری این دوره چهارشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش تنبک زیر نظر استاد رسول صدر زمان برگزاری این دوره چهارشنبه هر هفته و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان هزینه ثبت نام اولیه...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

آموزش آواز ( مبانی موسیقی ) زیر نظر استاد محمدرضا جوانمردی زمان برگزاری این دوره همه روزه و به صورت خصوصی می باشد مدت زمان کلاس ۲۰ دقیقه در ضمن موقع ثبت نام در آموزشگاه هزینه ۱۰۰۰۰ تومان بعنوان...

هزینه‌ی دوره: 140000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 133000 تومان

صفحات