شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

هدف این دوره تربیت افراد جهت طراحی و تولید صفحات Web در شرکت ها و موسسات و مراکز IT، کد استاندارد این دوره : ۲۶/۵۷/۱/۳-۰ تعداد ساعات آموزشی: ۳۰۰ (شامل ۹۵ ساعت تئوری، ۱۸۵ ساعت عملی و ۲۰ ساعت پروژه...

هزینه‌ی دوره: 880000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 836000 تومان

آموزش جامع و کامل ( صفر تا ۱۰۰ ) دروپال **
این دوره به صورت خصوصی برگزار می گردد و مدت زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد **
برای هماهنگی روزهای برگزاری با شماره تماس ۳۲۲۰۱۸۴۷ تماس حاصل...

هزینه‌ی دوره: 500000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 475000 تومان

آموزش جامع و کامل ( صفر تا ۱۰۰ ) دروپال ** این دوره به صورت نیمه خصوصی (با ظرفیت ۴ نفر ) برگزار می گردد و مدت زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد ** برای هماهنگی روزهای برگزاری با شماره تماس ۳۲۲۰۱۸۴۷...

هزینه‌ی دوره: 250000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 237500 تومان