شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

آموزش تعمیرات سخت افزار، این دوره در ۱0 جلسه ۳ ساعته ( ۳0 ساعت آموزش )، کد استاندارد دوره :3512-40 استاد این دوره : مهندس امیر ارسلان حدیدی

هزینه‌ی دوره: 600000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 540000 تومان

آموزش تعمیرات لپ تاپ، این دوره در 20 جلسه ۳ ساعته ( 60 ساعت آموزش )، کد استاندارد دوره :3513-36 استاد این دوره : مهندس امیر ارسلان حدیدی

هزینه‌ی دوره: 120000 تومان
تخفیف: 0%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 120000 تومان

آموزش تعمیرات پرینتر، این دوره در ۱0 جلسه ۳ ساعته ( ۳0 ساعت آموزش )، استاد این دوره : مهندس امیر ارسلان حدیدی

هزینه‌ی دوره: 600000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 540000 تومان