شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

آموزش کامل ICDL، این دوره در ۳۰ جلسه۲ ساعته ( ۶۰ ساعت آ«وزش )، کد استاندارد این دوره 2513-53-041-1 می باشد. استاد این دوره جناب آقای جواد پورحسین

هزینه‌ی دوره: 350000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 315000 تومان

آموزش نرم افزار Excel

هزینه‌ی دوره: 40000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 38000 تومان
هزینه‌ی دوره: 156000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 148200 تومان