شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

برای تعیین سطح پس از ثبت نام و پرداخت وجه از طریق سایت و دریافت کد رهگیری، به آموزشگاه مراجعه نمایید و پس از تعیین سطح، دوره و زمان برگزاری کلاس ها از طریق آموزشگاه اعلام می گردد.

هزینه‌ی دوره: 114000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 108300 تومان

برای تعیین سطح پس از ثبت نام و پرداخت وجه از طریق سایت و دریافت کد رهگیری، به آموزشگاه مراجعه نمایید و پس از تعیین سطح، دوره و زمان برگزاری کلاس ها از طریق آموزشگاه اعلام می گردد.

هزینه‌ی دوره: 114000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 108300 تومان