شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

آموزش ترکی استانبولی - آکادمیک، این دوره در ۲۰ جلسه ۲ ساعته ( ۴۰ ساعت آموزش )، استاد این دوره : جناب آقای مهدی سلیمیان

هزینه‌ی دوره: 520000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 468000 تومان

آموزش ترکی استانبولی - مسافرتی، این دوره در ۷ جلسه ۳ ساعته ( ۲۱ ساعت آموزش )، استاد این دوره : جناب آقای مهدی سلیمیان

هزینه‌ی دوره: 350000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 315000 تومان