شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

آموزش بازاریابی و فروش، این دوره در ۱0 جلسه ۳ ساعته ( ۳0 ساعت آموزش )، استاد این دوره : مهندس الهام شایق

هزینه‌ی دوره: 350000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 315000 تومان

آموزش بازاریابی تلفنی، این دوره در ۳ جلسه ۳ ساعته ( ۹ ساعت آموزش )، استاد این دوره : مهندس امیر ارسلان حدیدی

هزینه‌ی دوره: 80000 تومان
تخفیف: 10%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 72000 تومان
هزینه‌ی دوره: 98000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 93100 تومان