شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

نرم‌افزار ویژه تحلیل‌های آماری است. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنای بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد.

هزینه‌ی دوره: 50000 تومان
تخفیف: 5%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 47500 تومان