شما اینجا هستید

لیست دوره‌ها بر اساس دسته‌بندی‌ها

۲۰ آزمون سال ششم دبستان

هزینه‌ی دوره: 680000 تومان
تخفیف: 1%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 673200 تومان

۲۰ آزمون سال پنجم دبستان

هزینه‌ی دوره: 660000 تومان
تخفیف: 1%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 653400 تومان

۲۰ آزمون سال سوم و چهارم دبستان

هزینه‌ی دوره: 608000 تومان
تخفیف: 1%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 601920 تومان

۲۱ آزمون سال دوم دبستان

هزینه‌ی دوره: 493000 تومان
تخفیف: 1%
قیمت نهایی همراه با تخفیف: 488070 تومان